„Gwałt. Głosy”. Wesprzyj projekt!

Na portalu pomagam.pl prowadzimy zbiórkę środków na dokończenie prac nad spektaklem „Gwałt. Głosy” i publikację raportu z badań o przemocy seksualnej. Pomóż nam przełamać tabu milczenia!

W 2015 roku przeprowadziłyśmy badania ilościowe z kobietami na temat przemocy seksualnej i wywiady pogłębione z kobietami mającymi za sobą doświadczenie gwałtu. Chciałyśmy sprawdzić, jaka jest skala zjawiska i jak organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości są przygotowane do ścigania przestępstwa zgwałcenia według nowej procedury – już nie na wniosek osoby pokrzywdzonej, ale z urzędu, o co od wielu lat zabiegały organizacje pozarządowe działające na rzecz praw kobiet.

87% kobiet doświadczyło jakiejś formy molestowania seksualnego. 62% brało udział w aktywności seksualnej, której nie chciało. Co piąta kobieta w Polsce ma za sobą doświadczenie gwałtu, większość z nich została zgwałcona przez bliską sobie osobę: partnera (22%) lub byłego partnera (63%), w swoim własnym domu (55%). Prawie połowa z naszych respondentek ma za sobą wielokrotne doświadczenie gwałtu – 20% zostało zgwałconych więcej niż 10 razy. 95% kobiet nikomu nie mówi o swoich doświadczeniach, ani nie zgłasza sprawy na policję czy do prokuratury. Kobiety milczą. Są same ze swoją tajemnicą.

Na kanwie badań powstał spektakl teatralny, który zostanie pokazany w grudniu 2015 roku w Teatrze Powszechnym, w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet. Autorką scenariusza jest Sylwia Chutnik, spektakl reżyseruje Agnieszka Błońska. Przygotowujemy również publikację raportu omawiającego wyniki badań.

Teatr Powszechny jest partnerem w naszym projekcie – zdecydował się na współpracę przy projekcie podejmującym trudny i bolesny temat, realizując maksymę, którą kieruje się w swojej działalności: „Teatr, który się wtrąca”.

Na portalu pomagam.pl prowadzimy zbiórkę środków na dokończenie prac nad spektaklem i publikację raportu z badań. Część środków mamy już zgromadzonych dzięki wsparciu z Programu Obywatele dla Demokracji. Mamy już opracowane wyniki badań, napisaną sztukę, skompletowaną obsadę aktorską i cały zespół pracujący nad spektaklem. Ale potrzebujemy jeszcze funduszy na opłacenie części kosztów produkcji spektaklu i pokazów zaplanowanych na 7, 8 i 9 grudnia 2015 roku (m.in. scenografia, obsługa techniczna, praca aktorek, promocja i rejestracja spektaklu) oraz na przygotowanie do druku i druk raportu z badań. Pomóż nam zrealizować ten cel!

 Link do zbiórki: www.pomagam.pl/ster