Fundacja STER wraz z kilkudziesięcioma innymi organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w Koalicji Równych Szans wystosowała apel w obronie Rzecznika […]

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER jest sygnatariuszką listu protestacyjnego „Stop gwałtom!”. Apel powstał w lipcu 2015 […]