Demokracja w działaniu – Przeciwdziałanie dyskryminacji

Fundacja STER otrzymała dotację od Fundacji im. Stefana Batorego (w ramach programu „Demokracja w działaniu” w konkursie na „Przeciwdziałanie dyskryminacji”) na prowadzenie działalności statutowej przedstawionej we wniosku w okresie od 1 października 2016 do 31 grudnia 2017 roku.

Dotacja została przeznaczona na działania w dwu obszarach:

1) kontynuację działań rzeczniczych i upowszechniających wyniki badań na temat przemocy seksualnej i monitoringu funkcjonowania w praktyce nowego trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia;

2) Wzmocnienie instytucjonalne organizacji poprzez:

– szkolenia dla członkiń zarządu – warsztat strategiczny, trening komunikacji (doskonalenie jakości współpracy, wypracowanie strategii konstruktywnego i twórczego rozwiązywania problemów);

– stworzenie narzędzi do fundraisingu – przygotowanie angielskiej wersji strony internetowej i opracowanie pakietu promocyjnego;

– rozwój archiwalnego (herstorycznego) profilu Fundacji.