STER w naszych rękach

Projekt „STER w naszych rękach” realizowany był od czerwca do października 2015 roku ze środków otrzymanych w ramach konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie.

Dotacja została przeznaczona na wzmocnienie umiejętności technicznych zespołu oraz zabezpieczenie techniczne niezbędne do realizacji nowo nabytych umiejętności, poprzez zorganizowanie szkolenia z zakresu prowadzenia nowoczesnych prezentacji multimedialnych oraz zakup projektora multimedialnego.

Szkolenie z nowoczesnych form prowadzenia prezentacji odbyło się 16 lipca 2015 roku w siedzibie zaprzyjaźnionej organizacji Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, którego członkinie także wzięły udział w szkoleniu. Szkolenie prowadziła Monika Czaplicka – trenerka (social media: kryzysy, personal branding, komunikacja, przygotowywanie kampanii, konkursy, prezentacje prezi, Facebook Ads itp.), autorka książki „Zarządzanie kryzysem w social mediach”; w branży social media działa od ośmiu lat, twórczyni i właścicielka agencji Wobuzz.com (http://czaplicka.eu).

Prezentacje tworzone w programie Prezi będą wykorzystywane nie tylko podczas spotkań, seminariów, prezentacji wyników badań, ale przede wszystkim służyć będą prezentacji treści na stronie internetowej. W założeniu w atrakcyjny sposób przybliżać będą tworzone na stronie zasoby archiwum historii kobiet (np. biogramy działaczek ruchu kobiecego).

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS i Stowarzyszenie Europa i My.