Raport o przemocy seksualnej

Raport „Przełamać tabu” przedstawia wyniki naszych badań i monitoringu funkcjonowania w praktyce nowego trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia.

Badania ujawniają ogromną skalę przemocy seksualnej wobec kobiet i przełamują stereotypowe wyobrażenie gwałtu jako incydentalnego i sporadycznego, którego sprawcą jest mężczyzna nieznany kobiecie. Jest to pierwsze, przeprowadzone na tak dużą skalę, badanie po wprowadzeniu nowego trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia.

Publikacja do pobrania w formacie pdf

Gwałt jest najdrastyczniejszą formą przemocy seksualnej. Traumatycznym, bolesnym przeżyciem, z którym kobiety mające za sobą to doświadczenie zmagają się przez całe życie. Oficjalne statystyki policyjne nie odzwierciedlają jednak skali zjawiska, ponieważ kobiety najczęściej nie zgłaszają tego przestępstwa na policję. Projekt Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej zrodził się z poczucia deficytu i przekonania, że brakuje w Polsce kompleksowej wiedzy na temat skali przemocy seksualnej wobec kobiet. Dlatego w 2015 roku przeprowadziłyśmy badania ilościowe z kobietami na temat przemocy seksualnej i wywiady pogłębione z kobietami mającymi za sobą doświadczenie gwałtu. Chciałyśmy sprawdzić, jaka jest skala zjawiska i jak organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości są przygotowane do ścigania przestępstwa zgwałcenia według nowej procedury – już nie na wniosek osoby pokrzywdzonej, ale z urzędu, o co od wielu lat zabiegały organizacje pozarządowe działające na rzecz praw kobiet.