Autonomia pacjentek i prawo do planowania rodziny

Aborcja to jeden z najbardziej zdemonizowanych zabiegów medycznych w Polsce. Tymczasem niejednokrotnie jest on konieczny i przede wszystkim – w określonych prawem okolicznościach – jest to zabieg legalny, do którego pacjentki mają prawo.

W przewodniku po przepisach prawnych dotyczących przerywania ciąży, autorstwa Irminy Kotiuk, wyjaśniamy normy prawne związane z aborcją. Chcemy, aby wiedza tu zgromadzona była dla lekarek i lekarzy oraz położnych merytorycznym wsparciem w ich pracy zawodowej, kiedy będą musieli stosować przepisy związane z przerywaniem ciąży. Punktem wyjścia rozważań jest autonomia decyzyjna pacjentki i jej prawa do planowania rodziny. Celem jest wyznaczenie partnerskich relacji między pacjentką a lekarką/ lekarzem i położną.

W przewodniku omawiającym prawa i obowiązki lekarek/ lekarzy i położnych przytaczamy prawdziwe stany faktyczne, które były przedmiotem orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przeciwko Polsce , oraz orzeczenia polskich sądów powszechnych. Omawiane sprawy nie wyczerpują zagadnień praw reprodukcyjnych, są jednak ilustracją problemów, z jakimi w swojej pracy mogą się zmierzyć lekarki i lekarze, i wskazują konsekwencje niewłaściwej interpretacji przepisów prawnych.

Przewodnik jest próbą usystematyzowania w jednym miejscu wypowiedzi judykatury i doktryny w zakresie prawa do planowania rodziny i warunków przerywania ciąży. Komentarze autorki stanowią materiał uzupełniający, pozwalający lepiej zrozumieć poruszaną problematykę. W publikacji nie przedstawiamy nowego punktu widzenia na obowiązujące przepisy, lecz omawiamy w przystępny sposób istniejące już interpretacje, tak aby mogły posłużyć lekarkom/ lekarzom i położnym za przewodnik w chwilach zwątpienia.

Publikacja dostępna w formacie pdf.