Sojusznicy czy przeciwnicy? Środowisko lekarskie w debacie o prawie kobiet do przerywania ciąży

Najnowszy raport Fundacji STER omawia wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich ginekologów i ginekolożek na temat ich postaw wobec kwestii przerywania ciąży.

Dlaczego w polskiej debacie o aborcji nie słychać w ogóle głosu środowiska lekarskiego? Dlaczego w dyskusjach od lat przewijają się te same dwa, trzy nazwiska lekarzy, którzy mają odwagę krytykować podejmowane cyklicznie próby zaostrzenia i tak już restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej? Dlaczego ginekolodzy i ginekolożki w Polsce nie angażują się społecznie i politycznie w działania, które mogłyby doprowadzić do złagodzenia regulacji dotyczących przerywania ciąży? Przecież każda i każdy z nas zna lekarki i lekarzy, którzy mają liberalne poglądy i uważają, iż obowiązująca od 1993 roku ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży powinna zostać zmieniona. Dlaczego zatem ich głosu w debacie nie słychać?

Badania pogłębione przeprowadzone wśród polskich ginekologów i ginekolożek przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER w ramach projektu „Sojusznicy czy przeciwnicy? Jak przekonać środowisko lekarskie w Polsce do wspierania praw reprodukcyjnych i seksualnych?” przynoszą odpowiedzi na pytania dotyczące postaw lekarek i lekarzy w Polsce dotyczących przerywania ciąży. Pokazują bariery i przeszkody, które sprawiają, że polskie lekarki i lekarze, zwłaszcza o specjalizacji ginekologiczno-położniczej, nie wspierają zmian w zakresie praw reprodukcyjnych (mających na celu ich liberalizację). Wskazują, co wpłynęłoby na modyfikację ich postaw i ewentualną większą aktywność. Doświadczenia Hiszpanii i Irlandii, również przedstawione w niniejszym raporcie, podpowiadają, jak budować współpracę między środowiskami lekarskimi i organizacjami pozarządowymi oraz ruchami społecznymi opowiadającymi się za zmianą obecnego restrykcyjnego prawa dotyczącego przerywania ciąży.

Publikacja dostępna w formacie pdf.