Apelujemy do min. Zalewskiej o przywrócenie edukacji antydyskryminacyjnej

Fundacja STER jest sygnatariuszką listu otwartego do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie przywrócenia edukacji antydyskryminacyjnej.

 „Jako organizacje pozarządowe od lat starające się budować w Polsce społeczeństwo wolne od uprzedzeń, nienawiści, nietolerancji z wielkim niepokojem przyjęliśmy projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, z którego usunięto zapis dotyczący edukacji antydyskryminacyjnej” – piszą w liście otwartym, zainicjowanym przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, 82 polskie organizacje pozarządowe.

Adresatką listu jest Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, którą „wzywamy do przywrócenia w projekcie nowelizacji zapisu z 2015 roku, który mówił: »w szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki«. Edukacja antydyskryminacyjna jest jednym z najpotężniejszych narzędzi służących zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa polskich uczennic i uczniów. Wierzymy, że nie pozostanie Pani obojętna na nasz list i będzie gotowa spotkać się z nami, aby rozmawiać o dobru polskiej szkoły, które wszystkim nam leży na sercu”.

List dostępny w formacie pdf.