Apelujemy do Pani Premier o zwalczanie mowy nienawiści wobec migrantów i migrantek

Koalicja na rzecz Równych Szans, której Fundacja STER jest członkinią, zaapelowała do Pani Premier Ewy Kopacz o podjęcie skutecznych działań w zakresie zwalczania mowy nienawiści wobec migrantek i migrantów.

Od kilku tygodni obserwujemy rozprzestrzeniającą się w debacie publicznej mowę nienawiści, agresję i ksenofobię wymierzoną wobec „obcych” – uchodźców i uchodźczyń którzy z powodu zagrożenia życia musieli opuścić swój kraj i szukają schronienia w Europie. Kryzys migracyjny i konieczność przyjęcia w Polsce ludzi szukających azylu wywołały wiele złych emocji i przejawów rasizmu. Jednocześnie znalazło się wielu chętnych, którzy na strachu, niewiedzy i nienawiści chcą budować swój kapitał polityczny, czemu sprzyja czas kampanii wyborczej. Łamane są przepisy kodeksu karnego zakazujące mowy nienawiści.

Dlatego kilkadziesiąt organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji zaapelowało do Pani Premier Ewy Kopacz o podjęcie skutecznych działań, żeby zapobiec szerzącej się fali nienawiści. Organizacje zaapelowały o rzetelną kampanię informacyjną oraz o zmobilizowanie służb podległych Pani Premier – głównie Policji podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych – do reagowania na przejawy mowy nienawiści i łamanie przepisów kodeksu karnego. Zdaniem Koalicji dużą rolę do odegrania w edukowaniu społeczeństwa ma także Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełna treść apelu dostępna pod linkiem