Autonomia pacjentek a praktyka lekarska

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji „Autonomia pacjentek a praktyka lekarska. Środowisko lekarskie w debacie o prawie kobiet do przerywania ciąży, którą organizujemy 30 czerwca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym „Zielna”, ul. Zielna 37

Podczas konferencji przedstawimy wyniki badań, które w 2016 i 2017 roku Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER przeprowadziła wśród lekarzy ginekologów w całej Polsce (wywiady pogłębione) na temat ich postaw wobec obowiązującego prawa w zakresie przerywania ciąży i możliwości jego zmiany (liberalizacji lub zaostrzenia). Badania i konferencja są częścią projektu „Sojusznicy czy przeciwnicy? Jak przekonać środowisko lekarskie w Polsce do poparcia praw reprodukcyjnych?”, którego celem jest poznanie nastawienia lekarzy do obowiązującego prawa dotyczącego przerywania ciąży, proponowanych zmian, a także czynników, które mogłyby skłonić lekarzy do przyjęcia bardziej liberalnego podejścia do praw reprodukcyjnych. Podczas konferencji chcemy się zastanowić nad możliwościami wypracowania współpracy ze środowiskiem lekarskim na rzecz większego zaangażowania środowiska lekarskiego w promowanie praw pacjentek i ich autonomii podejmowania decyzji.

10.00-10.10 – powitanie: Agnieszka Grzybek, Anna Czerwińska, koordynatorki projektu „Sojusznicy czy przeciwnicy? Jak przekonać środowisko lekarskie w Polsce do wspierania praw reprodukcyjnych i seksualnych?”

10.10-11.00 – dr Magdalena Grabowska, Zróżnicowanie, strach i konformizm. Lekarze w debacie na temat prawa kobiet do przerywania ciąży: wyniki badań jakościowych

11.00-12.30 – Panel komentujący wyniki badań z udziałem:

prof. Eleonory Zielińskiej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (tbc)

dr n. med. Medard Lech

lek. Natalia Jakacka

Moderacja: Anna Czerwińska, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

12.30-13.30 – lunch

13.30-14.00 – adw. Irmina Kotiuk, Prawa reprodukcyjne w Irlandii

14.00-14.30 – dr Claudia Snochowska-Gonzalez, Prawa reprodukcyjne w Hiszpanii

14.30-16.00 – Dobre praktyki i możliwości współpracy ze środowiskiem lekarskim w zakresie liberalizacji prawa dotyczącego przerywania ciąży. Panel z udziałem:

dr Marek Balicki

dr Bożena Jawień

dr Tomasz Leonowicz

dr Grzegorz Południewski (tbc)

Moderacja: Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER