Bronimy Rzecznika

Fundacja STER wraz z kilkudziesięcioma innymi organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w Koalicji Równych Szans wystosowała apel w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od wielu miesięcy jesteśmy świadkami nieustannych ataków wymierzonych w instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Próbuje się zdyskredytować rzetelną pracę w obronie praw człowieka, jaką wykonuje dr Adam Bodnar, piastujący tę funkcję. Bezpośrednim impulsem do wydania niniejszego oświadczenia jest decyzja Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 24 października 2017 roku o negatywnym zaopiniowaniu projektu przyszłorocznego budżetu RPO oraz poziom dyskusji, który uwłaczał zarówno osobie Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i pełnionej przez niego konstytucyjnej funkcji.

Jako organizacje działające na rzecz praw człowieka nie możemy pozostawać obojętni, ani zgadzać się z prowadzoną przez przedstawicieli partii rządzącej polityką systematycznego podważania sensu istnienia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, jego roli jako niezależnego organu stojącego na straży praw i wolności obywatelskich. Nie możemy także pozostawiać bez stanowczej reakcji ataków na Rzecznika ze strony prorządowych mediów i dziennikarzy.

List dostępny w formacie pdf.