Fundacja STER na sesji Komitetu CEDAW w Genewie

Przedstawicielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER, Agnieszka Grzybek, wraz z grupą przedstawicielek Koalicji na rzecz CEDAW, uczestniczyła w 59. sesji Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Komitetu CEDAW).

22 października 2015 roku polski rząd sprawozdawał się z realizacji Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Organizacje zrzeszone w Koalicji na rzecz CEDAW przedstawiły raport alternatywny, w którym krytycznie odniosły się do działań rządu. W stanowisku zaprezentowanym podczas spotkania z członkiniami i członkami Komitetu CEDAW skupiły się przede wszystkim  na problemie stereotypów płciowych i grupach kobiet szczególnie narażonych na dyskryminację, zdrowiu i prawach reprodukcyjnych oraz instytucjonalnych mechanizmach antydyskryminacyjnych i równościowych.

Warto podkreślić, że wiele z zagadnień poruszonych w raporcie alternatywnym było podstawą pytań postawionych przez Komitet CEDAW polskiemu rządowi. Komitet chciał m.in. wiedzieć, jakie są przyczyny nieratyfikowania przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, jakie działania podejmuje rząd, aby ograniczyć niestabilne zatrudnienie i zlikwidować umowy śmieciowe, co jest powodem niskiego wskaźnika zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy spraw o dyskryminację ze względu na płeć i molestowanie seksualne, dlaczego rząd nie robi nic, aby powstrzymać negatywną kampanię prowadzoną przez środowiska prawicowe, piętnującą tzw. „ideologię gender”. Komitet pytał również o działania podejmowane na rzecz zwalczania dyskryminacji kobiet niepełnosprawnych, kobiet romskich, kobiet LBT, seniorek i migrantek.

„Pozytywnie zaskoczyła nas reakcja Komitetu CEDAW na nasz alternatywny raport. Liczymy na to, że pomoże on Komitetowi sformułować rekomendacje, które pozwolą skuteczniej przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na płeć. Cieszymy się, że Komitet żywo interesował się bieżącą sytuacją w Polsce, chciał m.in. wiedzieć, co jest powodem zwłoki z ratyfikacją konwencji antyprzemocowej Rady Europy. Dostrzegł również problem prekariatu i zatrudniania na umowy śmieciowe. Chciał wiedzieć, jaki to ma wpływ na sytuację kobiet i czy rząd podejmuje działania na rzecz zmiany. Odpowiedzią rządu było, że jest to «alternatywa dla bezrobocia», co jest dość arogancką ripostą. Mamy nadzieję, że pytania Komitetu skłonią rząd do skwapliwszych działań na rzecz pełnego wdrożenia Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet” – oceniła sesję Komitetu CEDAW Agnieszka Grzybek.

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER jest członkinią Koalicji na rzecz CEDAW od września 2014 roku. Z ramienia Koalicji CEDAW udział w Sesji wzięły: Anna Dzierzgowska (Feminoteka, Monitor Edukacji), Zofia Jabłońska (KPH, PTPA), Martyna Łysakiewicz (Fundacja Trans-Fuzja), Aleksandra Solik (Koalicja KARAT), Karolina Więckiewicz (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny).