„Gwałt. Głosy”. Dziękujemy!

W imieniu Fundacji STER serdecznie i gorąco dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania spektaklu „Gwałt. Głosy”.

Bardzo nam zależało na tym, aby znaleźć formę pozwalającą dotrzeć do szerszej publiczności z wynikami badań, jakie przeprowadziłyśmy z kobietami na temat przemocy seksualnej, a w szczególności gwałtów. Z docierających do nas głosów osób, które obejrzały spektakl, wynika, że cel udało się osiągnąć. Że spektakl w sposób mocny i odważny pokazał doświadczenia kobiet, że budzi emocje, że skłania do przewartościowania dotychczasowego oglądu rzeczywistości.

Było to możliwe dzięki fenomenalnej ekipie, która zgodziła się z nami współpracować. Odważnym dziewczynom, które brawurowo udźwignęły role w spektaklu. Dziękujemy Aktorkom: Alicji Aleksandrowicz, Agnieszce Bińczyckiej, Anie Formie, Jolancie Gawędzie, Elżbiecie Hołoweńko, Aleksandrze Magrycie, Rozalii Mierzickiej, Danucie Nagórnej, Zofii Nawrockiej, Jolancie Olszewskiej, Natalii Skoczylas, Alinie Synakiewicz, Annie Zajdel.

Dziękujemy Agnieszce Błońskiej, która spektakl wyreżyserowała i nadała mu taką właśnie formę, Sylwii Chutnik, która napisała tekst sztuki na podstawie materiałów z badań, Annie Grzelewskiej, która koordynowała produkcję, Wandzie Onyszkiewicz-Gnap, która wspierała nas codziennie logistycznie podczas prób. Arturowi Sienickiemu należą się podziękowania za scenografię i oprawę świetlną.

Dziękujemy muzykom – Kamilowi Bieleckiemu i Michałowi Wróblewskiemu, którzy wspierali nas muzycznie. W spektaklu został wykorzystany utwór „Tężec” zespołu DNO i „Dzieweczka” zespołu Pochwalone.

Dziękujemy Teatr Powszechny za współpracę i gościnne progi (dyr. Pawłowi Łysakowi i Pawłowi Sztarbowskiemu, za pomoc w promocji Małgorzacie Czajkowskiej i Mateuszowi Węgrzynowi). Ten spektakl pokazał, że Teatr Powszechny jest rzeczywiście teatrem, który się wtrąca, a my dlatego wybrałyśmy tę przestrzeń. Agata Jagniątkowska i Andrzej Kobiecki wspierali nas technicznie podczas przedstawień (akustyka i światła).

Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły naszą zbiórkę crowdfundingową, dzięki czemu było możliwe dokończenie prac nas spektaklem. Za hojne wsparcie dziękujemy szczególnie: Rafałowi Kulpińskiemu, Ewie Lieder, prof. Wiktorowi Osiatyńskiemu, Anotniemu Ożyńskiemu, Ewie Stąpór, Aleksandrze Zumkowskiej-Pawłowicz.

Spektakl zwieńczył pewien etap naszych działań. Nie powstałby, gdyby nie kobiety, które odpowiedziały na nasze zaproszenie do udziału w badaniach i zgodziły się opowiedzieć swoje historie. Dziękujemy Stowarzyszeniu na rzecz Kobiet VICTORIA z Rzeszowa i Stowarzyszeniu WAGA z Gdańska za wspólne przeprowadzenie badań.

Bardzo nam zależy na kolejnych pokazach. Jeśli tylko uda nam się zgromadzić dodatkowe fundusze, obiecujemy, że będzie można jeszcze zobaczyć spektakl „Gwałt. Głosy”.

Zgłaszają się już inne miasta zainteresowane zorganizowaniem pokazów (m.in. Szczecin, Koszalin, Poznań, Kraków). Prosimy o kontakt z Fundacją: [email protected]

W przyszłym roku ukaże się raport z badań i zorganizujemy konferencje w Warszawie, Rzeszowie i Gdańsku.

Projekt „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej”, którego spektakl „Gwałt. Głosy” jest częścią, jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

ster-palakt-fb