Prezentujemy wyniki badań na konferencji w Budapeszcie!

dr Magdalena Grabowska przedstawiła wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej” na międzynarodowej konferencji w Budapeszcie.

konfa Budapeszt

W swoim wystąpieniu skupiła się na wyzwaniach metodologicznych, z jakimi muszą się zmierzyć badaczki i badacze przemocy seksualnej w Polsce. W związku z brakiem wiarygodnych informacji na temat skali tego zjawiska dostarczanych przez instytucje państwowe (w tym Policję) to organizacje pozarządowe, instytucje międzynarodowe oraz niezależne badaczki i badacze stają się ważnymi ośrodkami produkcji wiedzy i danych na temat przestępstwa zgwałcenia i przemocy seksualnej.

Dr Grabowska omawiała kwestię zastosowania koncepcji teoretycznych i narzędzi metodologicznych wypracowanych przez „zachodnie” środowisko naukowe i instytucje międzynarodowe do kontekstu Europy Środkowo-Wschodniej. Na ile istniejące metodologie badań ilościowych i jakościowych na temat przemocy wobec kobiet ujawniają bądź maskują „różnicę kulturową” reprezentowaną przez kraje post-socjalistyczne. W tym kontekście omówiła wyniki badań na temat przemocy seksualnej wobec kobiet przeprowadzonych we wszystkich krajach Unii Europejskiej przez Agencję Praw Podstawowych. Wynikało z nich, że Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników przemocy wobec kobiet ze strony obecnego lub byłego partnera (FRA 2014). Tymczasem z badań przeprowadzonych przez Fundację STER w 2015 roku w ramach projektu „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej” wynika, że co piąta kobieta w Polsce została zgwałcona, 21 proc. kobiet ma za sobą doświadczenie gwałtu ze strony obecnego partnera, a 63 proc. ze strony byłego partnera. Te wyniki badań – które przybliżają Polskę do „średniego, europejskiego” wskaźnika przemocy seksualnej wobec kobiet – zostały uzyskane dzięki zastosowaniu feministycznych metod badawczych i wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych podejmujących temat przemocy wobec kobiet na poziomie lokalnym.

W swoim wystąpieniu dr Grabowska analizowała również, na ile wypracowane przez zachodnie badaczki feministyczne koncepcje teoretyczne dotyczące gwałtu lub/ i próby gwałtu (np. koncepcja przemocy strukturalnej jako narzędzia dominacji patriarchalnej Catherine MacKinnon czy koncepcja społeczeństw „zorientowanych na gwałt” i „wolnych od gwałtu” Peggy Reeves Sanday) znajdują swoje zastosowanie w polskich warunkach.

Konferencja „Sex and Sexuality in East-Central Europe. Past and Present” odbyła się w dn. 16-17 października 2015 roku na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.

Abstrakt wystąpienia dr Magdaleny Grabowskiej „Sexual Violence or Sex as Structural Violence? Methodological Approaches and Political Agendas in Research on Sexual Violence in Poland” do pobrania w pliku pdf.