Protestujemy przeciwko wizerunkom kobiet w spotach PKW

Fundacja STER wraz z innym organizacjami i osobami publicznymi działającymi na rzecz równego udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym wystosowała list otwarty do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wizerunków kobiet w informacyjnych spotach wyborczych wyprodukowanych przez PKW.

W liście otwartym skierowanym do Wojciecha Hermelińskiego, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, sygnatariusze i sygnatariuszki listu skrytykowali spoty wyprodukowane przez PKW przed październikowymi wyborami parlamentarnymi, mające zachęcać do udziału w wyborach. W żadnym z pięciu spotów bohaterką nie jest kobieta, wyłącznie mężczyźni są przedstawiani jako aktywni obywatele aktywnie spełniający swój obowiązek  wyborczy i wpajający dzieciom postawy obywatelskie.

„Doceniamy fakt, że PKW promuje udział w wyborach grup, które mogą mieć utrudniony udział w głosowaniu lub z innych przyczyn rzadziej głosują – osób z niepełnosprawnością, przebywających w dniu wyborów poza miejscem zamieszkania i wyborców najmłodszych. Także tutaj pokazani w filmikach wyborcy są co do jednego płci męskiej!” – napisali w liście jego sygnatariusze i sygnatariuszki.

„Apelujemy, by w przekazach informacyjnych ze strony Państwowej Komisji Wyborczej kobiety były traktowane na równi z mężczyznami jako obywatelki, świadome wyborczynie i osoby mające wpływ na kształt życia publicznego w Polsce”.

Pod listem powstałym z inicjatywy Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych i Anny Dryjańskiej oraz Piotra Pacewicza podpisały się m.in. Fundacja Feminoteka, Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Stowarzyszenie Koalicja KARAT, Krytyka Polityczna. Zachęcamy wszystkie osoby i instytucje niezgadzające się z nierównym traktowaniem kobiet w życiu publicznym do poparcia apelu skierowanego do Państwowej Komisji Wyborczej.

Z pełną treścią apelu można zapoznać się pod adresem: http://www.isp.org.pl/aktualnosci,1,1519.html

Link do spotów informacyjnych PKW: http://parlament2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/6_Multimedia