Przełamać tabu

Od marca 2015 roku Fundacja STER, we współpracy ze Stowarzyszeniem WAGA z Gdańska i Stowarzyszeniem na rzecz Kobiet VICTORIA z Rzeszowa, realizuje projekt „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej”.

Jego celem jest zmiana stanu wiedzy i świadomości społecznej na temat przestępstwa zgwałcenia, które dotyka kobiety w różnym wieku, niezależnie od ich sytuacji społeczno-ekonomicznej i poziomu wykształcenia. W ramach projektu prowadzimy badania ilościowe z kobietami, żeby poznać skalę przemocy seksualnej, i badania jakościowe z kobietami, które mają za sobą doświadczenie gwałtu. Sprawdzimy też, jak funkcjonuje nowe prawo ścigające przestępstwo zgwałcenia z urzędu, a nie (jak to było do stycznia 2014 roku) na wniosek osoby pokrzywdzonej. Zbadamy, jak przygotowana do postępowania zgodnie z nowym trybem jest Prokuratura i Policja. Przeprowadzimy wywiady pogłębione z przedstawicielkami i przedstawicielami Policji we wszystkich województwach. Będziemy analizować wyroki sądowe zapadające w sprawach z art. 197 Kodeksu karnego.

Wyniki badań i monitoringu przedstawimy na konferencjach, które odbędą się w Warszawie, Rzeszowie i Gdańsku. Materiał z badań zostanie również wykorzystany w spektaklu teatralnym poświęconym problematyce gwałtów, który pokażemy w ramach kampanii „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet”. Autorką sztuki będzie Sylwia Chutnik, spektakl wyreżyseruje Agnieszka Błońska.

Projekt realizowany jest od 1 marca 2015 roku do 1 marca 2016 roku w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG. Koordynatorką projektu jest Agnieszka Grzybek, koordynatorką działań badawczych dr Magdalena Grabowska.