Przełamać tabu. Seminarium w IFiS PAN

Zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium „Przełamać tabu. Badania nad przemocą seksualną w Polsce. Wyzwania metodologiczne i społeczne”, które odbędzie się 25 listopada 2015 roku, godz. 16.00, w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie, s. 242.

W seminarium udział wezmą:

  • dr Magdalena Grabowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
  • Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER,
  • Marta Rawłuszko, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

W obliczu braku wiarygodnych statystyk na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w Polsce organizacje pozarządowe, instytucje międzynarodowe i niezależne badaczki i badacze stają się ważnymi ośrodkami produkcji wiedzy i danych na temat skali tego zjawiska w Polsce. Podczas seminarium przedstawimy metodologię i wyniki badań ilościowych i jakościowych z kobietami, prowadzonych w ramach projektu „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej” przez Fundację na rzecz Równości i Emancypacji STER.

Interpretując uzyskane dane, pragniemy zastanowić się nad tym, na ile wypracowane przez zachodnie badaczki feministyczne – m.in. Catherine MacKinnon (koncepcja przemocy strukturalnej jako narzędzia dominacji patriarchalnej) i Peggy Reeves Sanday (koncepcja społeczeństw „zorientowanych na gwałt” i „wolnych od gwałtu”) – koncepcje teoretyczne dotyczące gwałtu lub/i próby gwałtu znajdują swoje zastosowanie w warunkach polskich. Z drugiej strony, porównując uzyskane przez nas wyniki z wynikami badań na temat przemocy wobec kobiet w Unii Europejskiej, przeprowadzonych w 2012 roku przez Agencję Praw Podstawowych, chcemy zastanowić się, jak zastosowanie rozmaitych podejść i narzędzi metodologicznych wpływa na uzyskane dane. Zadamy następujące pytania:

  • czy organizacje pozarządowe mogą być miejscem produkcji (zaangażowanej) wiedzy naukowej?
  • jak badania prowadzone w ramach „społeczeństwa obywatelskiego” wpisują się w istniejące nurty akademickiej debaty na temat płci i seksualności w Polsce?
  • jak powinien przebiegać dialog pomiędzy akademią a organizacjami pozarządowymi?

Projekt „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.