„Przełamać tabu” w Gdańsku 12.04.2016

Zapraszamy serdecznie do Gdańska na konferencję „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej”, organiz0waną we współpracy ze Stowarzyszeniem WAGA i Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną 12 kwietnia 2016 roku.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki badań ilościowych i jakościowych na temat przemocy seksualnej, jakie w 2015 roku przeprowadziła Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Kobiet VICTORIA z Rzeszowa i Stowarzyszeniem WAGA z Gdańska, a także wyniki monitoringu funkcjonowania nowych przepisów dotyczących ścigania przestępstwa zgwałcenia. Badania i konferencja są częścią projektu „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji i finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele i przedstawicielki Policji, Prokuratury i Sądownictwa, jak również organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet oraz media. Celem jest nie tylko przedstawienie wyników badań, ale przede wszystkim wspólne zastanowienie się, w jaki sposób należałoby usprawnić system ścigania przestępstwa zgwałcenia i zapewnić skuteczniejszą pomoc osobom mającym za sobą doświadczenie gwałtu.

Na kanwie badań powstał spektakl teatralny „Gwałt. Głosy”, na podstawie sztuki Sylwii Chutnik, w reżyserii Agnieszki Błońskiej, który został wystawiony w grudniu ub. roku w warszawskim Teatrze Powszechnym.

Program konferencji do pobrania w formacie pdf: ramowy program konferencji_Gdansk1

Biogramy panelistek do pobrania w formacie pdf: biogramy panelistek_Gdansk

plakat Gdansk fb ost