Raport o prawach reprodukcyjnych w Polsce

Fundacja STER jest sygnatariuszką raportu o stanie realizacji praw reprodukcyjnych w Polsce, który przygotowała Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z Center for Reproductive Rights. Raport został przedłożony Komitetowi Praw Człowieka ONZ w związku z zaplanowanym na październik sprawozdawaniem się polskiego rządu z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Raport skupia się przede wszystkim na kwestii przerywania ciąży; wskazuje, że ograniczenia w dostępie do aborcji stanowią naruszenie art. 2, 3, 7, 17 i 26 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Odnosi się także do konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2015 roku w sprawie klauzuli sumienia. Raport zwraca uwagę na problem nadużywania klauzuli sumienia przez lekarzy/ lekarki i personel medyczny, nieefektywne procedury odwoławcze i konsekwencje dla życia i zdrowia kobiet projektu ustawy wprowadzającej całkowity zakaz aborcji i jej penalizację.

Oprócz Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER pod raportem podpisały się: Fundacja Feminoteka, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Koalicja KARAT, Kongres Kobiet, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych, Centrum Praw Kobiet, Fundacja Wolontariat Równości Queer UW, Fundacja Pro Diversity, Fundacja Trans-Fuzja, Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, Fundacja TUS.

Link do raportu w jęz. angielskim: http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/Joint_NGO_Submission_on_Poland_2016.pdf