Rekomendacje CEDAW a zatrudnienie kobiet

Przedstawicielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER, Agnieszka Grzybek, uczestniczyła w okrągłym stole poświęconym zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej kobiet. Punktem wyjścia do dyskusji były zalecenia dla Polski Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW). Okrągły stół został zorganizowany przez Koalicję na rzecz CEDAW, Koalicję KARAT we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

W swoim wystąpieniu Agnieszka Grzybek komentowała działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych urzędów publicznych zaproszonych do udziału w okrągłym stole, związane z realizację zaleceń Komitetu CEDAW. – Inicjatywy MPiPS skierowane są do określonych grup wiekowych kobiet przed trzydziestym i powyżej pięćdziesiątego roku życia, brakuje jednak twardych danych, dlaczego aktywność zawodowa kobiet spada. Działania są finansowane głównie z funduszy europejskich, możliwość ich kontynuacji staje więc pod znakiem zapytania, kiedy finansowanie z UE się wyczerpie. Oprócz tzw. miękkich działań warto rozważyć wprowadzenie twardych rozwiązań. W przetargach publicznych cena nie powinna być jedynym kryterium – ważne są prawa pracownicze i stosowanie zasady równości kobiet i mężczyzn. Konieczne są także działania, które zachęcą mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich. Na razie z tego nowego instrumentu polityki rodzinnej korzystają głównie kobiety – tylko 1,5% mężczyzn decyduje się na urlop rodzicielski – mówiła Grzybek.

Szczegółowa relacja ze spotkania dostępna pod linkiem 

Wystąpienie Agnieszki Grzybek na okrągłym stole poświęconym zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej kobiet: https://www.youtube.com/watch?v=NirPKaNXecU