Stop gwałtom!

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER jest sygnatariuszką listu protestacyjnego „Stop gwałtom!”.

Apel powstał w lipcu 2015 roku w proteście przeciwko temu, w jaki sposób instytucje zobligowane do udzielania pomocy potraktowały p. Aleksandrę, brutalnie zgwałconą przez ratowników medycznych podczas wyjazdu służbowego. Zamiast wsparcia p. Aleksandra spotkała się z lekceważeniem, podważaniem jej wiarygodności, została narażona na ponowną traumę. Instytucja organizująca wyjazd służbowy, próbowała zatuszować sprawę i odwieść p. Aleksandrę od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

W liście skierowanym do p. Elżbiety Gelert, dyrektorki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz Komendy Policji i Prokuratury Rejonowej w Elblągu organizacje działające na rzecz praw kobiet zaapelowały m.in. o:

  • Natychmiastowe wprowadzenie procedur ochrony ofiar przestępstw seksualnych dla policji i służb medycznych przygotowanych dwa lata temu (sic!) przez Fundację Feminoteka przy wsparciu Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.
  • Przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla policji oraz przedstawicielek/ przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z zakresu przeciwdziałania stereotypom płciowym, mającym wpływ na przemoc seksualną wobec kobiet.
  • Przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla przedstawicielek/ przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z zakresu przeciwdziałania stereotypom płciowym, mającym wpływ na przemoc wobec kobiet.
  • Skonsultowanie zakresu wyżej wymienionych szkoleń z ekspertkami z tej dziedziny i przeprowadzenia szkoleń przy ich udziale lub współudziale.
  • List został przekazany adresatom podczas akcji protestacyjnej zorganizowanej 14 lipca 2015 roku w Elblągu przez Antyprzemocową Sieć Kobiet ASK.
  • Treść apelu i lista sygnatariuszek/ sygnatariuszy dostępna pod linkiem: