Anna Nowakowska-Wierzchoś

Historyczka, archiwistka. Autorka książki „Wanda Gertz. Opowieść o kobiecie żołnierzu” (Kraków, 2009) oraz artykułów naukowych i popularnych poświęconych aktywności społecznej i politycznej Polek w kraju i na emigracji, a także edycji tekstów źródłowych. W latach 2007-2011 uczestniczka programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest opracowanie i zewidencjonowanie Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte. Stypendystka Polonia Aid Foundation Trust z Londynu oraz Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich przy Bibliotece Polskiej w Paryżu. Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Historii PAN – rozprawę doktorską poświęciła Związkowi Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944–1950). Współtwórczyni Feministycznego Salonu Historycznego.