Ewa Rutkowska

Od 2000 roku pracuje jako nauczycielka filozofii i etyki w gimnazjum i liceum, trenerka antydyskryminacyjna i trenerka WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt). Absolwentka Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Nauk Społecznych PAN. Współautorka m.in. poradnika dla nauczycieli i nauczycielek Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji, a także raportów dotyczących wdrażania zasady równości płci do głównego nurtu polityki (gender mainstreaming), edukacji równościowej i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Prowadziła szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i wdrażania zasady równych szans (ze względu na współwystępujące przesłanki) dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Feministka, weganka, ma dwa koty.