Irmina Kotiuk

Adwokatka i działaczka praw człowieka, w szczególności praw kobiet oraz środowiska LGBT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005-2006 studiowała prawo europejskie i międzynarodowe na Uniwersytecie w Amsterdamie, gdzie zajmowała się dostępem do zabiegu przerywania ciąży jako świadczenia medycznego w Unii Europejskiej. Absolwentka pierwszego Women’s Human Rights Training Institute, współorganizowanego przez Bulgarian Gender Research Foundation i Center for Reproductive Rights; stypendystka programu dla prawniczek z Europy Środkowo-Wschodniej, organizowanego przez Network East West Women w USA. W 2004 roku odbyła staż w Feminist Majority Foundation i uczestniczyła m.in. w przygotowaniach do March for Women’s Life w Waszyngtonie. W swojej pracy zawodowej koncentruje się głównie na prawach kobiet i mniejszości seksualnych. Współpracowała z Ogólnopolskim Pogotowiem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej, Fundacją Feminoteka i Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Prowadziła sprawy w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w ramach programu spraw precedensowych. Reprezentowała skarżące przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach dotyczących praw reprodukcyjnych Polek (P. i S. przeciwko Polsce oraz R.R. przeciwko Polsce). W latach 2008–2012 pracowała w warszawskich biurach kancelarii prawnych CMS Cameron McKenna (obecnie CMS Tax.Law) oraz White & Case. Obecnie pracuje jako prawniczka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.