Agnieszka Grzybek

Tłumaczka, redaktorka, działaczka społeczna i polityczna, ekspertka równościowa, współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER. Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim (pracę magisterką o romantycznej podmiotowości napisała pod kierunkiem prof. Marii Janion) oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (1997/1998) i Institute for Women’s Global Leadership (Center for Women’s Global Leadership, Rutgers University, 2001). Z ruchem feministycznym w Polsce związana od 1997 roku; w latach 1997–2005 pracowała w Ośrodku Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Była członkinią Rady Programowo-Konsultacyjnej przy Pełnomocniczce Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (2002–2005, kiedy funkcję tę piastowały kolejno: Izabela Jaruga-Nowacka i prof. Magdalena Środa). W latach 2007–2014 koordynowała regionalny program „Demokracja płci” w warszawskim biurze Fundacji im. Heinricha Bölla. Prowadziła zajęcia z historii ruchu kobiecego po 1989 roku na podyplomowych studiach Gender Mainstreaming w Instytucie Badań Literackich PAN.

Tłumaczy książki z szeroko pojętej humanistyki (m.in. Polityka doświadczenia. Rajski ptak R.D. Lainga, W poszukiwaniu historii i znaczenia religii M. Eliadego, Jung A. Storra) oraz feminizmu i problematyki równościowej (m.in. słownik Sto haseł o równości. Podręczny słownik pojęć dotyczących równości kobiet i mężczyzn w sferze zatrudnienia i polityki społecznej, równych szans i polityki rodzinnej, podręcznik UNDP Polityka równości płci w praktyce, Ekonomia i płeć pod red. A. G. Dijkstra, J. Plantega, Nowa singielka K. Trimberger, Mistyka kobiecości Betty Friedan). Współautorka i współredaktorka (wspólnie z Joanną Piotrowską) książki Polityka a płeć (Fundacja im. H. Bölla, Warszawa 2005), analizującej kwestię udziału kobiet w polityce z perspektywy feministycznej i z punktu widzenia organizacji pozarządowych i ich zaangażowania się w działania na rzecz zwiększenia reprezentacji politycznej kobiet.

W Fundacji STER koordynuje działalność wydawniczą. Koordynuje projekt „Przełamać tabu – prawa ofiar przemocy seksualnej” (realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanym ze środków EOG).

Kontakt: