Współpraca

Koalicja na rzecz CEDAW

Od września 2014 roku Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER jest członkinią Koalicji na rzecz CEDAW, działającej na rzecz upowszechnienia Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz monitorowania zaleceń dla Polski Komitetu CEDAW, który nadzoruje wykonanie postanowień konwencji.

Koalicja powstała w 2011 roku w celu włączenia organizacji pozarządowych w proces sprawozdawczy dotyczący realizacji przez Polskę Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Koalicja opracowała i przesłała Komitetowi CEDAW raport alternatywny w stosunku do sprawozdania rządowego. Przedstawicielki Koalicji uczestniczyły w 59. sesji Komitetu CEDAW (październik 2014), podczas której polski rząd sprawozdawał z wykonania konwencji. Obecnie celem działań Koalicji na rzecz CEDAW jest monitorowanie i wspieranie działań służących realizacji zaleceń zawartych w Uwagach Końcowych Komitetu CEDAW skierowanych do Polski 7 listopada 2014 roku, po rozpatrzeniu sprawozdania rządowego.

W skład Koalicji wchodzą: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Autonomia, Fundacja Feminoteka, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Fundacja La Strada, Fundacja MaMa, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Fundacja Rodzić po Ludzku, Fundacja Trans-Fuzja, Instytut Spraw Publicznych, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Społeczny Monitor Edukacji, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Koalicja KARAT, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA, Stowarzyszenie Polska Sieć Policjantek.

Działania Koalicji koordynuje Stowarzyszenie Koalicja KARAT.

Strona Koalicji: www.karat.org/pl/koalicja-na-rzecz-cedaw/


 

Koalicja na rzecz Równych Szans

Od listopada 2014 roku Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER jest członkinią Koalicji na rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, których statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony praw człowieka i zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne lub wyznanie (w tym bezwyznaniowość).

Celem Koalicji jest podejmowanie działań na rzecz funkcjonowania skutecznego prawa antydyskryminacyjnego, prowadzenie merytorycznego dialogu z władzami odpowiedzialnymi za opracowanie, wdrażanie i stosowanie ustawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz promowanie zasady równości i niedyskryminacji.

Koalicja powstała w 2010 roku w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad ustawą o równym traktowaniu.

W skład Koalicji wchodzą: Amnesty International, Anteris Fundacja Pomocy Prawnej, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, FORUM 50+, Forum Żydów Polskich, Fundacja „PHAN BDE”, Fundacja „Pies Przewodnik”, Fundacja Autonomia, Fundacja Bez Dyskryminacji, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Fundacja eFkropka, Fundacja Europejskie Centrum Równości, Fundacja Feminoteka, Fundacja Generacja, Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej, Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”, Fundacja Just Better, Fundacja Klinika Rządzenia, Fundacja Kultury Bez Granic, Fundacja MaMa, Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER, Fundacja Nasza Przestrzeń, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Fundacja Równości, Fundacja Trans-Fuzja, Fundacja TUS, Fundacja Wiedza Lokalna, Fundacja Wolontariat Równości, Fundacji „Vis Maior”, Fundacji Aktywności Lokalnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Podkarpacki, Kampania Przeciw Homofobii, Koalicja Karat, Lambda Bydgoszcz, Lambda Warszawa, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenia Romów w Polsce, Stowarzyszenie „W stronę Dziewcząt”, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji, Stowarzyszenie Projekt: Polska, Stowarzyszenie Homo Faber. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”, Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM, Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Stowarzyszenie Otwarte Forum, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie Strefa Kobiet, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Żydowskie Stowarzyszenie „Czulent”.

Działania Koalicji koordynuje Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.
Strona Koalicji na rzecz Równych Szans: www.ptpa.org.pl/koalicja


 

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem

 

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem to nieformalna inicjatywa zrzeszająca ponad 90 organizacji pozarządowych i ruchów prokobiecych działających na rzecz praw kobiet, w szczególności ich praw reprodukcyjnych. Wszystkie organizacje łączy to, że dążą do liberalizacji obecnie funkcjonującego prawa aborcyjnego oraz zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie.

 

Wierzymy, że poprzez połączenie naszych sił i wypracowanie wspólnej strategii działań, edukacji oraz lobbingu uda nam się odwrócić negatywne i stygmatyzujące podejście do praw reprodukcyjnych, jakie obecnie jest rozpowszechniane w Polsce oraz zapewnić wsparcie i ochronę kobietom i ich prawom.

Koalicja powstała w reakcji na ofensywę środowisk antykobiecych (zainaugurowała swoją działalność na konferencji prasowej 12 kwietnia 2017 roku). Projekty regulacji prawnych bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu kobiet, blokowanie dostępu do antykoncepcji awaryjnej, zastraszanie lekarzy w miejscach pracy, szokujące kampanie billboardowe, zwalczanie edukacji seksualnej, a także systemowe osłabianie ochrony kobiet przed przemocą w rodzinie – to fakty wymagające naszego aktywnego, zorganizowanego oporu. Potrzeba zjednoczonego głosu na rzecz kobiet jest dziś oczywistością.

Koalicja czerpie siłę z dwustuletniej tradycji kobiecych działań politycznych i obywatelskich, której jesteśmy częścią. Mamy kapitał wiedzy, praktyczne doświadczenie organizacji pozarządowych, wreszcie – społeczną energię protestów na rzecz praw kobiet z 2016 i 2017 roku.

Celem Koalicji jest kompleksowa walka o prawa człowieka kobiet: szybkie identyfikowanie zagrożeń, koordynacja działań prawnych i budowanie społecznej świadomości. Chcemy rzetelnej edukacji seksualnej, dobrych standardów opieki okołoporodowej, pełni praw reprodukcyjnych i całkowitej eliminacji przemocy wobec kobiet.

Nasza wizja to Polska, w której kobiety są wolne i bezpieczne. Decydowanie o własnym życiu i zdrowiu postrzegamy jako warunek naszej godności. Edukacja, antykoncepcja i legalna aborcja stanowią zaś podstawy wolności i bezpieczeństwa Polek.

Nasza misja opiera się na solidarności: Koalicja łączy siły polskich organizacji i inicjatyw prokobiecych w celu pełnej realizacji praw kobiet oraz uzyskania dostępu do legalnej aborcji i ochrony przed przemocą.

Organizacje wchodzące w skład Koalicji (stan na 18 kwietnia 2017 roku): Akcja Demokracja, ASTRA Network, ASTRA Youth, BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet, Black Brussels Balloons, Czarny Protest Bielsko-Biała (OSK), Democracy is OK (DOK), Demokratyczna Unia Kobiet, Dziewuchy Dziewuchom, Dziewuchy Dziewuchom Berlin, Dziewuchy Dziewuchom Francja, Dziewuchy Dziewuchom Łódzkie, Dziewuchy Dziewuchom Toruń, Dziewuchy Dziewuchom Warszawskie, Episkopat Polek, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Federacja Polskie Lobby Kobiet, Femini Berlin Polska, Feministyczne Stowarzyszenie Polonijne Elles sans Frontieres ASBL, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Fundacja Czas Dialogu, Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog Era Dialogu, Fundacja Feminoteka, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, Fundacja Kobiety Zmieniają Świat, Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER, Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK, Fundacja Pozytywnych Zmian, Fundacja Prawnikon, Fundacja Promocji Karmienia Piersią, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Fundacja Przestrzenie Dialogu, Fundacja Rodzić po Ludzku, Fundacja Równość.info, Fundacja Trans-Fuzja, Galeria Inspiracji, Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton, Inicjatywa Feministyczna, Inicjatywa 100 lat głosu kobiet, Inicjatywa Kobiety Piaseczno, Koalicja Karat, Koalicja Mam Prawo, Kobiety w Sieci, KOD Kobiety, Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet, Lambda Warszawa, Lubelska Koalicja na Rzecz Kobiet, Marsz Godności, Medical Students For Choice Warszawa, Most Kobiet Kraków, Nieformalna Grupa Czarny Protest, Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy, Niezłomne-śląskie (Katowice), Ogólnopolski Strajk Kobiet, OSK Gryfino, OSK Poznań, OSK Puławy, OSK Sanok, OSK Sochaczew, OSK Szczecin, OSK Warszawa, OSK Zawiercie, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Protest kobiet, Ratujmy Kobiety, Równość i Nowoczesność, Ściana Furii, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego – Krytyka Polityczna, Stowarzyszenie Inicjatywa Polska, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Stowarzyszenie Klub XXI wieku, Lublin, Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszenie Nasz Bocian, Stowarzyszenie ON/OFF (Tychy), Stowarzyszenie (S)Prawa Kobiet, Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych – Dla Naszych Dzieci, Stowarzyszenie Pro Femina, Stowarzyszenie Stop Stereotypom (Kielce), Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet (Katowice), Stowarzyszenie Tuż Obok, Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej, Grupa Te Tematy, Tomaszowski Kongres Kobiet, Trójmiejska Akcja Kobieca, Wielkopolski Kongres Kobiet.

Działania Koalicji koordynuje Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Strona Koalicji na Facebooku: www.facebook.com/wielkakoalicja/

Kontakt: